Inom fastighetsbranschen råder hög aktivitet med stora förändringar på gång. 

Ökad konkurrens, ny teknik och globalisering är några av de bidragande orsakerna. Företag i branschen måste hitta nya vägar för att förbli konkurrenskraftiga och öka tillväxten. 

 

Vår erfarenhet och fokus 

Vi har lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen och kan bistå er med stöd inom revision, skatt, rådgivning, företagsrätt och transaktionsstöd. Vi erbjuder hjälp till såväl små som medelstora fastighetsbolag, fastighets- utvecklare och fastighetsägare. Vårt fokus är att hålla oss uppdaterade på utvecklingen inom branschen så att vi alltid kan erbjuda den bästa kompetensen till våra kunder.

Vi erbjuder 

RSM kan bistå aktörer, såväl små som stora, som investerar på den svenska fastighetsmarknaden med att maximera vinsten och skapa värde under fastighetsbolagets hela livscykel. Vi kan stötta dig under såväl förvärvsfasen som produktions- och försäljnings- fasen. Vi har erfarenhet av storskaliga bostadsprojekt som resulterat i betydande ekonomiska fördelar för våra kunder. 

 

FÖRVÄRVSFASEN
  • Due diligence av egendom/företag (finansiellt, skatter, avgifter och juridik) 
  • Optimering/omstrukturering av ägarstrukturen 
  • Skatterådgivning 
PRODUKTIONSFASEN 
  • Revisionstjänster 
  • Rådgivning i samband med och/eller upprättande av räkenskaper enligt NGAAP eller IFRS
  • Skatterådgivning och planering i samband med och/eller förberedelse av deklarationer. 
  • Löpande proaktiv rådgivning 
FÖRSÄLJNINGSFASEN 
  • Förberedelser inför försäljning (fusion, omvandling eller annan omstrukturering) 
  • Praktiskt stöd i samband med försäljningsprocessen 
  • Granskning av företaget före försäljning (due diligence vid avyttring)

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? 

Hör av dig via formuläret nedan.