Vår historia

Vi har bedrivit verksamhet sedan 1952. Att vi har kunder kvar från den tiden – kunder som valt att stanna hos oss i mer än 60 år – visar på vår vilja att bygga och vårda långsiktiga kundrelationer.

Under slutet av 1990-talet började vi skapa ytterligare värden för våra kunder genom att förmedla internationella kontakter på vårt område. Detta blev också början på vår resa in i det internationella byrånätverket RSM. Idag hittar du RSM:s kontor i Sverige här. 

Fördjupad kompetens inom skatt, redovisning och IFRS

Under början av 2000-talet fördjupade vi vår kompetens inom skatt och redovisning. I och med detta fullbordades resan från renodlad revisionsbyrå till den fullservicebyrå vi är idag.

Men marknaden är ständigt under utveckling och i takt med allt högre krav i de internationella regelverken, har vi även satsat på kompetens inom IFRS.

Att ge våra kunder möjligheten att förstå och få insikt i sina ekonomiska processer har alltid varit vår starka sida, alltsedan den blygsamma starten för mer än sex decennier sedan. Detta är vårt löfte till våra kunder än idag – styrkan i att bli förstådd.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››