Сильною стороною нашої кадрової політики є створення команди добре підготовлених фахівців, що досягається постійною професійною освітою і самоосвітою, командними та лідерськими заходами.

Наша професійна команда складається з кваліфікованих фахівців, які мають українські та міжнародні сертифікати (CAP, CIPA, DipIFR, ACCA та ін.), сертифікованих аудиторів України, досвідчених консультантів з податкових питань та бухгалтерів-експертів з глибоким знанням української правової бази та економічного середовища та відмінними професійними навичками.

Професійні компетенції наших фахівців будуються в рамках навчальних програм, розроблених Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України, Аудиторською Палатою України, а також іншими українськими та міжнародними кваліфікаційними установами та навчальними закладами України. Ми також використовуємо переваги різних навчальних ініціатив та можливостей, які пропонує RSM, у тому числі семінарів з методології аудиту, вебінарів з МСФЗ, центрів передового досвіду та інших.

Наші передові фахівці беруть участь у Групі RSM Лідери з МСФЗ (RSM IFRS Champions Group) і поширюють свій досвід серед міжнародних колег.

Ми щедро ділимось своїм досвідом і впевнені, що наші клієнти мають отримувати найкращий  професійний досвід галузевих спеціалістів міжнародного класу. Ми пишаємося здатністю ділитися таким досвідом, швидко реагувати на запити і потреби клієнтів і допомагати їм на крок випереджати своїх конкурентів.