L’equip de RSM és un conjunt de professionals amb una sòlida formació i àmplia experiència en auditoria, Assurance, finances, comptabilitat, gestió i Tax. D’acord als procediments de la firma, el personal disposa de formació continuada i d’establiment de carrera professional.

A continuació, mostrem el principal equip directiu de RSM Andorra: