Els nostres models d’externalització va més enllà de la reducció de costos. El nostre equip multidisciplinari i especialitzat li permetrà externalitzar amb èxit processos i activitats que seran gestionades d’una manera ordenada i planificada per assolir-ne el compliment normatiu i obtenir millores en la eficàcia i eficiència de la seva entitat.

 • Assessorament en acompliment de les obligacions mercantils i comptables
 • Implantació de la gestió pressupostària
 • Implantació de comptabilitat analítica i sistemes de costos
 • Disseny, desenvolupament i implantació de quadres de comandament i sistemes d’informació per la direcció.
 • Avaluació de processos i reducció de costos
 • Benchmarking financer i mapeig sectorial.
 • Elaboració de reportings i optimització del procés de tancament comptable
 • Reportings de diagnòstic econòmico-financer
 • Assistència en els processos de consolidació comptable i elaboració d’informació financera consolidada
 • Elaboració dels comptes anuals individuals i consolidats
 • Assessorament en normativa IFRS i altres marcs d’informació financera
 • Gestió comptable: tenidoria de llibres, operacions vinculades
 • Gestió tributària: Liquidació de l’Impost de societats, IRPF, IGI i altres impostos aplicables i tenidoria de llibres de registre fiscals.
 • Gestió laboral i de recursos humans: càlcul de nòmines i quitances, tràmits relacionats amb la seguretat social, estudi de costos laborals.

Si volen mes informació d’aquests serveis, els podem oferir una presentació més detallada.

Podem ajudar-te?

Contacti amb nosaltres al telèfon +376 86 60 10 o enviï’ns les teves preguntes, comentaris o propostes.