A RSM prestem serveis d’Auditoria i Assurance d’alta qualitat caracteritzats per la metodologia moderna aplicada, la proximitat amb els nostres clients i l’anàlisi de riscos.

La informació financera que faciliten les empreses precisa de la màxima credibilitat. Per això, la metodologia que seguim es basa en l’aplicació de procediments d’auditoria generalment acceptats en l’àmbit internacional.

 • Auditoria de comptes anuals individuals i consolidats i informes relacionats.
 • Auditoria de comptes sota principis IFRS, IPSAS i altres marcs d’informació financera.
 • Auditoria del Sector Públic: auditories financeres, pressupostàries i de compliment normatiu amb la verificació d’assignació i control de fons públics.
 • Auditoria i revisió de reporting packages.
 • Informes de Revisió Limitada (ISRE 2400 i 2410).
 • Informes de Procediments Acordats (ISRS 4400).
 • Informes pericials
 • Càlcul o revisió del lucre cessant i danys emergents
 • Informes d’expert independent
 • Ampliacions i reduccions de capital
 • Aportacions no dineràries
 • Projectes de fusió i altres operacions corporatives
 • Refinançament de deutes
 • Informes requerits pel codi laboral
 • Llei de blanqueig de capitals
 • Informes de control financer d’entitats subvencionades
 • Informes relacionats amb l’Impost de Serveis Indirecte d’entitats asseguradores

Podem ajudar-te?

Contacti amb nosaltres al telèfon +376 86 60 10 o enviï’ns les teves preguntes, comentaris o propostes.