არესემ საქართველო

მისამართი:

ზ. ფალიაშვილის ქ. 85
0162 თბილისი, საქართველო

 

T: +995 322 55 88 99

აუდიტი, საგადასახადო მომსახურება, იურიდიული მომსახურება, საკონსულტაციო მომსახურება, ERP სისტემების კონსალტინგი და დანერგვა

ზოგადი კითხვები

ოფისის საკონტაქტო ფორმა

Default

ოფისის საკონტაქტო მონაცემები

გიორგი კვინიკაძე
გენერალური დირექტორი/მმართველი პარტნიორი
T: +995 32 255 8899

სერვისები: აუდიტორული მომსახურებები, აუდიტი, გლობალური და სააქციო საზოგადოებების აუდიტი, სხვა მარწმუნებელი სერვისები, ფინანსური ანგარიშგების სერვისები (IFRS), გადასახადები, კორპორაციული გადასახადები, საერთაშორისო გადასახადების დაგეგმარება, კერძო პირების და ოჯახის საკუთრების მართვა, საგადასახადო დავები, ტრანსფერ პრაისინგი, საკონსულტაციო მომსახურება, ბიზნესის განვითარების სტრატეგიები, ERP კონსალტინგი, დანერგვა და მხარდაჭერა, დანერგვა, დეველოპმენტი, ტრენინგები, IT სერვისები, მხარდაჭერა, ლოკალიზაცია, SAP Business One, იურიდიული მომსახურება, რესტრუქტურიზაციის სერვისები, ტრანზაქციებთან დაკავშირებული სერვისი, შეფასება, რისკების მართვა, შიდა აუდიტი, IT რისკების მართვა და კონსულტაცია, აუთსორსინგი, ტრანზაქციებთან დაკავშირებული სერვისები

პაატა ჩუბინიძე
აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორი
სერვისები: აუდიტორული მომსახურებები

ზვიად ნასყიდაშვილი
საგადასახადო საკონსულტაციო განყოფილების უფროსი
სერვისები: გადასახადები, კორპორაციული გადასახადები, საერთაშორისო გადასახადების დაგეგმარება, კერძო პირების და ოჯახის საკუთრების მართვა, საგადასახადო დავები, ტრანსფერ პრაისინგი

გიორგი გაბედავა
გრძელვადიანი საგადასახადო კონსულტაციების აუდიტორი
სერვისები: გადასახადები, საერთაშორისო გადასახადების დაგეგმარება, საგადასახადო დავები, ტრანსფერ პრაისინგი, საკონსულტაციო მომსახურება, მხარდაჭერა