ნებისმიერი ზომის კერძო კაპიტალის მქონე კომპანიებისთვის საშუალო ზომის კომპანიები ინვესტიციის მთავარი სფეროა. როდესაც გარიგება რთულია, ამ ინვესტიციის ღირებულების მაქსიმიზაცია სავალდებულოა. ჩვენი გლობალური კერძო კაპიტალის მართვის სერვისები გეხმარებათ კერძო კაპიტალის სასიცოცხლო ციკლის მთელ პროცესში.