წინ სვლა პრაქტიკული რჩევების დახმარებით.  

ჩვენ გვყავს გამოცდილი სპეციალისტები, რომელნიც სპეციალიზირდებიან კომპანიის დირექტორებთან, ფინანსურ ინსტიტუტებთან, ვენჩორულ კაპიტალისტებთან პირდაპირ მუშაობაზე, რომ თქვენ თქვენი ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული კორპორაციული რესტრუქტურიცაზიის რჩევა მოგცენ.