აუთსორსინგი

RSM საქართველო სთავაზობს საბუღალტრო მომსახურებას როგორც ჩვენს ოფისში, ისე ლოკალურად, კლიენტ კომპანიაში. RSM-ს საქართველოში აღნიშნულ სფეროში მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება გააჩნია. 

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ ზუსტ, ხარისხიან და კონფიდენციალურ საბუღალტრო მომსახურებას, ერთჯერადი ან გრძელვადიან კონსულტაციების სახით კლიენტი კომპანიის არჩევანის შესაბამისად, რაც მოიცავს:

  • მიმდინარე საბუღალტრო აღრიცხვას
  • საბუღალტრო კონსულტაციას
  • შუალედური და წლიური ანგარიშგების მომზადებას ფინანსური 
  • ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) მიხედვით
  • ბუღალტრული აღრიცხვის პროცედურების მომზადებას
  • ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდების შემუშავებას და დანერგვას
  • ბიუჯეტის მომზადებას, მმართველობით აღრიცხვას და პერიოდულ
  •  ფინანსურ ანალიზს
  • ბუღალტერიის თანამშრომელთა ტრენინგს და გადამზადებას
  • საბუღალტრო პროგრამების ინდივიდუალურად შერჩევასა და დანერგვას

გადაწყვეტილებები თქვენი თავდაჯერებული წინსვლისთვის

RSM-ი წარმოადგენს აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ექსპერტების ძლიერ ქსელს  ოფისებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  როგორც ერთიანი გუნდი, ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ უნარებს, ახალ მიგნებებს, რესურსებსა და კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომებს, რომლებიც თქვენი ბიზნესის ზუსტ და სიღრმისეულ გაგებას ეფუძნება.

RSM Capto ახდენს რებრენდინგს და ხდება RSM-ი

დღეს, 26 ოქტომბერს, RSM international-ი, რეიტინგით რიგით მეშვიდე გლობალური აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ქსელური კომპანია, ახდენს რებრენდინგს და ერთიანდება RSM-ის ბრენდის ქვეშ, რის საფუძველზეც RSM International-ის წარმომადგენლობა საქართველოში, RSM Capto, იცვლის სახელწოდებას და ხდება RSM-ი.

სხვაობა ახალი ბიზნესის შექმნის ზრდის მაჩვენებლებს შორის G7-სა და BRICS-ის ქვეყნებს შორის მცირდება

სხვაობა ახალი ბიზნესის შექმნის ზრდის მაჩვენებლებს შორის G7-სა (კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია, ბრიტანეთი, აშშ) და BRICS-ის (ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა) ქვეყნებში შემცირდა 2013 წლისთვის, RSM-ის, მსოფლიოში რეიტინგით რიგით მეშვიდე დამოუკიდებელ აუდიტორულ, საგადასახადო და საკონსულტაციო ფირმების ქსელური კომპანიის უახლესი გლობალური კვ

RSM International-ი იერთებს Baker Tilly-ს დიდ ბრიტანეთში

ჯინ სტეფანსის, RSM International-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის 16 აპრილის განცხადებით, RSM International-ი, დამოუკიდებელი აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელური კომპანია კიდევ უფრო აფართოებს თავის ქსელს Baker Tilly-ის დიდი ბრიტანეთის ოფისების შემოერთებით. ახალი წევრის დამატება იძლევა ახალ შესაძლებლობებს.