იურიდიული მომსახურება

RSM საქართველო მომხმარებელს სთავაზობს კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას, რომელიც მოიცავს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის დარგებს. იურიდიულ კონსულტაციას ახორციელებს მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალთა გუნდი.

ჩვენი იურისტთა ჯგუფი დაგეხმარებათ გადაჭრათ საკონსტიტუციო, სამეწარმეო, სახელშეკრულებო, საბანკო, სადაზღვევო, საგადასახადო, გაკოტრების, ინტელექტუალური, საოჯახო, სამემკვიდრეო, შრომის, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის რეგულაციას მიკუთვნებული საკითხები. ჩვენ ვმუშაობთ როგორც ფიზიკურ, ასევე, იურიდიულ პირებთან და ვემსახურებით როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ კლიენტებს განახორციელონ წამყვანი საერთაშორისო ინვესტიციების, საფინანსო და საპრივატიზაციო საქმის წარმოება საქართველოში. ასევე, ვთავაზობთ დახმარებას მნიშვნელოვან სავაჭრო თუ სხვა კატეგორიის დავებში, როგორც სასამართლოში, ისე ადგილობრივ, თუ საერთაშორისო არბიტრაჟებში.

RSM-ის იურიდიულ სერვისებს შემდეგი ფორმით სთავაზობს: იურიდიული მომსახურების აუთსორსინგი, რომელიც გულისხმობს კლიენტი კომპანიის ოფისში იურისტების მივლინებას, კონკრეტულ პროექტზე კონსულტაცია ჩვენს ოფისებში, წარმომადგენლობას ნებისმიერ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობაში, კლიენტის ინტერესების წარმომადგენლობას სასამართლოებში მიმდინარე დავისას, სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას და, ასევე, ზეპირი ან/და წერილობითი კონსულტაცია ონლაინ რეჟიმში. RSM-ის იურიდიულ დეპარტამენტს საქართველოში მრავალწლიანი მუშაობისგამოცდილება აქვს სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში, მათ შორის ენერგეტიკის, საბანკო, სადაზღვევო, სავაჭრო, სამშენებლო,საწარმოო, სატელეკომუნიკაციო, კავშირგაბმულობის, ბუნებრივი რესურსების, სადისტრიბუციო და სხვა სფეროებში.

გადაწყვეტილებები თქვენი თავდაჯერებული წინსვლისთვის

RSM-ი წარმოადგენს აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ექსპერტების ძლიერ ქსელს  ოფისებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  როგორც ერთიანი გუნდი, ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ უნარებს, ახალ მიგნებებს, რესურსებსა და კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომებს, რომლებიც თქვენი ბიზნესის ზუსტ და სიღრმისეულ გაგებას ეფუძნება.

RSM Capto ახდენს რებრენდინგს და ხდება RSM-ი

დღეს, 26 ოქტომბერს, RSM international-ი, რეიტინგით რიგით მეშვიდე გლობალური აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ქსელური კომპანია, ახდენს რებრენდინგს და ერთიანდება RSM-ის ბრენდის ქვეშ, რის საფუძველზეც RSM International-ის წარმომადგენლობა საქართველოში, RSM Capto, იცვლის სახელწოდებას და ხდება RSM-ი.

სხვაობა ახალი ბიზნესის შექმნის ზრდის მაჩვენებლებს შორის G7-სა და BRICS-ის ქვეყნებს შორის მცირდება

სხვაობა ახალი ბიზნესის შექმნის ზრდის მაჩვენებლებს შორის G7-სა (კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია, ბრიტანეთი, აშშ) და BRICS-ის (ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა) ქვეყნებში შემცირდა 2013 წლისთვის, RSM-ის, მსოფლიოში რეიტინგით რიგით მეშვიდე დამოუკიდებელ აუდიტორულ, საგადასახადო და საკონსულტაციო ფირმების ქსელური კომპანიის უახლესი გლობალური კვ

RSM International-ი იერთებს Baker Tilly-ს დიდ ბრიტანეთში

ჯინ სტეფანსის, RSM International-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის 16 აპრილის განცხადებით, RSM International-ი, დამოუკიდებელი აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელური კომპანია კიდევ უფრო აფართოებს თავის ქსელს Baker Tilly-ის დიდი ბრიტანეთის ოფისების შემოერთებით. ახალი წევრის დამატება იძლევა ახალ შესაძლებლობებს.