კერძო პირების და ოჯახის საკუთრების მართვა

Managing personal wealth effectively can be time consuming and challenging. You need to remain up-to-date with the latest products and favourable rates. 

Across the RSM network, ee work with a range of private clients - from high net worth individuals and wealthy families to business owners and corporate directors. We can provide professional, up-to-date knowledge that may help protect your wealth, plan for your future financial security and resolve any complexities and conflicts caused by taxes in different countries.

Having developed an understanding of your investment objectives, financial needs and tolerance for risk, our advisers will review various investment approaches and strategic options and devise an investment blueprint, tailored to your particular situation.  We work closely with you and any of your professional advisors, maintaining clear lines of communication so that all parties are steering in the same direction on your behalf.

RSM can help you with any of your personal financial needs relating to: 

  • Retirement Planning
  • Financial Planning
  • Investment 

გადაწყვეტილებები თქვენი თავდაჯერებული წინსვლისთვის

RSM-ი წარმოადგენს აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ექსპერტების ძლიერ ქსელს  ოფისებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  როგორც ერთიანი გუნდი, ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ უნარებს, ახალ მიგნებებს, რესურსებსა და კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომებს, რომლებიც თქვენი ბიზნესის ზუსტ და სიღრმისეულ გაგებას ეფუძნება.

RSM International-ი იერთებს Baker Tilly-ს დიდ ბრიტანეთში

ჯინ სტეფანსის, RSM International-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის 16 აპრილის განცხადებით, RSM International-ი, დამოუკიდებელი აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელური კომპანია კიდევ უფრო აფართოებს თავის ქსელს Baker Tilly-ის დიდი ბრიტანეთის ოფისების შემოერთებით. ახალი წევრის დამატება იძლევა ახალ შესაძლებლობებს.