საერთაშორისო გადასახადების დაგეგმარება

Cross-border transactions present unique challenges from a tax point of view. Internationally active businesses find that compliance with the ever-increasing complexity of tax rules around the world requires not only in-depth and up-to-date knowledge of local rules but also seamless co-operation between tax professionals in different jurisdictions. 

The RSM International Tax Centre of Excellence brings together leading RSM tax partners from our firms around the world. These partners are committed to ensuring that the systems and processes behind providing international tax services meet the needs of our member firms' cross-border clients.

Embracing the RSM Centre of Excellence approach, RSM's tax professionals work with their colleagues around the world to provide pragmatic solutions tailored to the business needs of their clients. They provide direct access to senior tax professionals and deliver solutions through international service teams.

Services include:

  • Outbound and inbound investment structuring
  • Transfer pricing
  • Cross-border cash planning: dividend repatriation, funding, currency issues
  • Indirect tax
  • Customs and trade
  • Workforce solutions – expatriate advice 

გადაწყვეტილებები თქვენი თავდაჯერებული წინსვლისთვის

RSM-ი წარმოადგენს აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ექსპერტების ძლიერ ქსელს  ოფისებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  როგორც ერთიანი გუნდი, ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ უნარებს, ახალ მიგნებებს, რესურსებსა და კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომებს, რომლებიც თქვენი ბიზნესის ზუსტ და სიღრმისეულ გაგებას ეფუძნება.

RSM International-ი იერთებს Baker Tilly-ს დიდ ბრიტანეთში

ჯინ სტეფანსის, RSM International-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის 16 აპრილის განცხადებით, RSM International-ი, დამოუკიდებელი აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელური კომპანია კიდევ უფრო აფართოებს თავის ქსელს Baker Tilly-ის დიდი ბრიტანეთის ოფისების შემოერთებით. ახალი წევრის დამატება იძლევა ახალ შესაძლებლობებს.