საგადასახადო დავები

RSM Georgia works individually with organizations that requires in-depth knowledge of Tax Code of Georgia, ordinances and laws. We offer support in tax disputes to our clients, which is effectively conducted by our experienced and professional tax experts.

We represent our clients and are ready to protect their interests at administrative bodies (Council of Tax Appeals under the Ministry of Finance of Georgia) as well as at Supreme Court of Georgia.  Company auditors represent the client at administrative bodies and experienced lawyers group with the solid financial background join them when the case is transferred to the Supreme Court of Georgia.

RSM’s global network enables us to give advice to our clients abroad. We connect them with the relevant RSM’s member company with in-depth knowledge of local constitution and tax code to support them in solving their disputes effectively.

RSM Georgia  has many years of professional experience in conducting tax disputes. It has wide base of customers in the following sectors: trade, energy, distribution, manufacturing, constructing, services, banking, insurance, etc. 

გადაწყვეტილებები თქვენი თავდაჯერებული წინსვლისთვის

RSM-ი წარმოადგენს აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ექსპერტების ძლიერ ქსელს  ოფისებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  როგორც ერთიანი გუნდი, ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ უნარებს, ახალ მიგნებებს, რესურსებსა და კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომებს, რომლებიც თქვენი ბიზნესის ზუსტ და სიღრმისეულ გაგებას ეფუძნება.

RSM International-ი იერთებს Baker Tilly-ს დიდ ბრიტანეთში

ჯინ სტეფანსის, RSM International-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის 16 აპრილის განცხადებით, RSM International-ი, დამოუკიდებელი აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელური კომპანია კიდევ უფრო აფართოებს თავის ქსელს Baker Tilly-ის დიდი ბრიტანეთის ოფისების შემოერთებით. ახალი წევრის დამატება იძლევა ახალ შესაძლებლობებს.