ტრანზაქციებთან დაკავშირებული სერვისი

რისკების მინიმიზაცია. მოგების მაქსიმიზაცია. 

ჩვენ გვესმის, რომ სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინება გჭირდებათ, როდესაც რთულ ტრანზაქციებზეა საუბარი. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ ახორციელებთ კომპანიის შესყიდვას, ქმნით სტრატეგიულ ალიანსს, კაპიტალის ინვესტიციას თუ ფონდების გამოშვებას გაყიდვებისა თუ რესტრუქტურიზაციის მეშვეობით, თქვენ გჭირდებათ ჯანსაღი რჩევა და პრაქტიკული და ინოვაციური გადაწყვეტა.

გადაწყვეტილებები თქვენი თავდაჯერებული წინსვლისთვის

RSM-ი წარმოადგენს აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ექსპერტების ძლიერ ქსელს  ოფისებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  როგორც ერთიანი გუნდი, ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ უნარებს, ახალ მიგნებებს, რესურსებსა და კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომებს, რომლებიც თქვენი ბიზნესის ზუსტ და სიღრმისეულ გაგებას ეფუძნება.

RSM International-ი იერთებს Baker Tilly-ს დიდ ბრიტანეთში

ჯინ სტეფანსის, RSM International-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის 16 აპრილის განცხადებით, RSM International-ი, დამოუკიდებელი აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელური კომპანია კიდევ უფრო აფართოებს თავის ქსელს Baker Tilly-ის დიდი ბრიტანეთის ოფისების შემოერთებით. ახალი წევრის დამატება იძლევა ახალ შესაძლებლობებს.