Mai mult decât un simplu exercițiu de conformitate.

 

Pe o piață în continuă schimbare, un audit independent este mai mult decât un simplu exercițiu de conformitate. Atunci când este efectuat corect, auditul contribuie la minimizarea riscurilor și poate oferi certitudine și transparență stakeholderilor. Raportarea financiară este o unealtă esențială pentru evaluarea riscurilor, stabilirea obiectivelor strategice și monitorizarea succesului. Un raport de audit independent vă ajută să luați decizii informate și vă oferă încredere în situațiile financiare.

Portofoliul nostru de servicii include:

  • Audit statutar (în conformitate cu Legea nr. 162/2017);
  • Audit financiar, altul decât statutar (în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit);
  • Audit intern;
  • Misiuni de asigurare ISAE 3000 (alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice);
  • Revizuire limitată a situațiilor financiare potrivit ISRE 2400;
  • Angajamente pentru realizarea unor proceduri convenite asupra informațiilor financiare potrivit Standardului 4400.