În ciclul de viață al unei companii pot apărea situații și dispute care necesită clarificări, evaluări și opinii din partea unui expert contabil. Experții RSM vă pot furniza analize obiective și imparțiale, care să aducă claritate într-o varietate de spețe contabile și financiare — de la dispute contractuale, litigii comerciale și investigații care necesită analiza evidențelor contabile și argumentarea unei poziții, la tranzacții specifice, precum majorarea capitalului social al societăților prin conversia creanțelor.