Audit și asigurare

Auditul a devenit extrem de important în perioada ce a urmat recesiunii din ultimii ani, datorită noilor reglementări impuse de organismele de reglementare și a nevoilor speciale apărute în noile condiții în care mediul de afaceri este nevoit să acționeze. Furnizăm următoarele servicii de audit şi asigurare:

  • Audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit;
  • Revizuire limitată a situaţiilor financiare;
  • Audit al situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cadre de raportare cu scop special;
  • Angajamente pentru realizarea unor proceduri convenite asupra informaţiilor financiare;
  • Servicii de identificare a riscurilor şi consultanță referitoare la diminuarea acestora;
  • Servicii de asigurare asupra unor informaţii nefinanciare
  • Alte servicii de asigurare.

CUM VĂ PUTEM AJUTA?

Contactaţi-ne la telefon +40213189150 sau trimiteţi-ne întrebările dumneavoastră folosind butonul de mai jos.

Email