IT-revision, IT-analys och cybersäkerhet för en smidig Digital Transformation

 

IT-säkerhet för små och medelstora företag  

VI förstår vikten av en säker och modern IT-miljö för små och medelstora företags framgång. Vi specialiserar oss på kostnadseffektiva digitala strategier som stöder era affärsmål, där vi lägger starkt fokus på styrning inom säkerhet och efterlevnad. Vi ser över er miljö genom en nuläges-analys, identifierar risker och tar fram en åtgärdsplan som inkluderar allt från styrning, policydokument till en stärkt infrastruktur.
 

Riskhantering


Vi hjälper er att identifiera risker, utföra bedömning och implementera åtgärder. En typisk åtgärd kan vara att implementera en kontinuitetsplan. En kontinuitetsplan ger er tydlig plan hur man ska agera om en kritisk incident inträffar.

"Har vi identifierat våra risker? Hur sannolikt är det att de inträffar och vad skulle konsekvenserna vara i så fall? Det är avgörande att placera riskerna i relation till affärsstrategin och därefter vidta lämpliga åtgärder för att minimera dem."

 

Ramverk

I vårt arbete med IT-säkerhet och implementering av styrning och rutiner utgår vi ifrån välkända ramverk så som ISO27001 och NIS2 och efterlevnad utifrån GDPR, men arbetar inte nödvändigtvis med en full implementation av specifikt ramverk, utan anpassar innehållet utifrån ert verksamhetsbehov och risker. 

Boka möte med oss!

Ni behöver rätt expertis inom både ekonomi och IT – och det är precis vad RSM erbjuder. Vi är alltid nära till hands med vår erfarenhet inom båda områdena, vilket ger er en stabil, trygg och kostnadseffektiv IT-miljö. Hos oss finns den kompetens och de digitala verktygen som hjälper er att växa. Boka ett förutsättningslöst möte med oss så berättar vi mer.

 

Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.