Les decisions intel·ligents es prenen contemplant la informació adequada. Per aquest motiu, els professionals de RSM ajuden a les empreses en la gestió integral de riscos i en la millora dels sistemes de control, amb tècniques i metodologies avançades (Best practices i Model COSO).

Control intern

  • Informes sobre el control intern i els riscos de las empreses.
  • Avaluació de polítiques i procediments.
  • Revisió, adequació i millora del control intern.

Gestió de riscos

  • Disseny i implantació de sistemes de Gestió de Risc Empresarial (ERM).
  • Gestió integral de riscos
  • Programes de Compliance

Podem ajudar-te?

Contacti amb nosaltres al telèfon +376 86 60 10 o enviï’ns les teves preguntes, comentaris o propostes.