Od društveno korisnog projekta do Ekonomske klinike

Mladi, pametni, etuzijasti, studenti Ekonomskog fakulteta Zagreb u veljači 2015. godine osnovali su Ekonomsku kliniku te su s punim pravom dali takav naziv. Iako nisu lječnici niti medicinski tehničari namjera im je pomoći građanima u svojim ˝ekonomskim kutama˝ jer su svoju studentsku zadaću shvatili ozbiljno i prije samog izlaska na tržište rada.

How can we help you?

Contact us [email protected] or submit your questions, comments, or proposal requests.

Contact us