RSM საქართველო სოლუშენსი SAP-ის ვერცხლის პარტნიორის წოდების მფლობელია და ჩვენი სპეციალისტები არიან SAP-ის პირველი სერტიფიცირებული კონსულტანტები საქართველოში.

SAP-ის ERP გადაწყვეტილება SAP Business One შემუშავებულია საშუალო და სწრაფად მზარდი კომპანიებისთვის. გადაწყვეტილება ერთიან სისტემაში აქცევს კომპანიის პროცესებს და რაც მთავარია, უზრუნველყოფს კომპანიის ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზირებას. ამასთან, იძლევა მოქნილი რეპორტინგის სისტემასა და ბიზნესის ახალ თვალსაჩინო ხედვას.

SAP Business One-ის ლოკალიზაციის პაკეტი მოიცავს: ქართულ კანონმდებლობასთან სრულ შესაბამისობას, RS.ge-სთან ინტეგრაციას, სისტემის ქართულ ინტერფეისს, ეროვნულ ბანკთან ინტეგრირებულ გაცვლით კურსს და ბანკების ვებ-სერვისებთან ორმხრივ ინტეგრაციას.

ვის ვეხმარებით?ვის ვეხმარებით?

SAP Business One

საცალო გაყიდვები

 • ტანსაცმელი
 • საკვები და სასმელი
 • Fidelio/Opera და Micros-თან ინტეგრაცია
 • ავტომოტივი
 • ფარმაცია
SAP Business One

სერვისი B2B

 • ბილინგი 
 • ფართების გაქირავება 
 • საბითუმო ვაჭრობა
SAP Business One

წარმოება

 • ღვინო 
 • პროექტზე დაფუძნებული 
 • დისკრეტული
SAP Business One

ლოჯისტიკა

 • სასაწყობე მეურნეობის მართვა 
 • 3PL

რითი ვქმნით წარმატებას?რითი ვქმნით წარმატებას?

SAP-ის ERP გადაწყვეტილება SAP Business One შემუშავებულია საშუალო და სწრაფად მზარდი კომპანიებისთვის. SAP Business One გადაწყვეტილება ერთიან სისტემაში აქცევს კომპანიის პროცესებს და რაც მთავარია, უზრუნველყოფს კომპანიის ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზირებას. ამასთან, იძლევა მოქნილი რეპორტინგის სისტემასა და ბიზნესის ახალ თვალსაჩინო ხედვას.SAP Business One-ის ლოკალიზაციის პაკეტი მოიცავს: ქართულ კანონმდებლობასთან სრულ შესაბამისობას, RS.ge-სთან ინტეგრაციას, სისტემის ქართულ ინტერფეისს, ეროვნულ ბანკთან ინტეგრირებულ გაცვლით კურსს და ბანკების ვებ-სერვისებთან ორმხრივ ინტეგრაციას.

იხილეთ ბროშურა

LS One არის საერთაშორისოდ აღიარებული პროგრამული მომწოდებლის LS Retail-ის საცალო გაყიდვების თანამედროვე POS გადაწყვეტილება, რომელიც პასუხობს ინდუსტრიის ტენდენციურ მოთხოვნებს. LS One უზრუნველყოფს ფასდაკლებებს, ლოიალობის სისტემას, სასაჩუქრე ვაუჩერებს და ა.შ. მოქნილი POS გადაწყვეტილება მარტივად ერგება კომპანიის მოთხოვნებს და გააჩნია ქართული ინტერფეისი და რა თქმა უნდა შესაბამისობაშია ლოკალურ მოთხოვნებთან. 

იხილეთ ბროშურა

Produmex საწყობის მართვის სისტემა (WMS) SAP Business One-თან ერთად, მოიცავს ინდუსტრიისთვის საჭირო ყველა ძირითად გადაწყვეტას. დახვეწილი მართვის ხელსაწყო მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ოპერატიულად და მარტივად იმართოს მსხვილი საწყობი. შედეგად კომპანია იღებს ეფექტური მართვის სისტემას და თვალსაჩინო ხედვას ბიზნეს პროცესებზე. საწყობის მართვის სისტემა უზრუნველყოფს ლოჯისტიკური პროცესების დროისა და რესურსების სწორ და ეფექტურ გამოყენებას, რის საფუძველზეც იზრდება ორგანიზაციისა და მისი მომხმარებლების მომგებიანობა. 

SAP Business One-თან Produmex-ის ინტეგრაციის საშუალებით უზრუნველყოფილია: 

 • საზომი ერთეულების მიხედვით საქონლის მენეჯმენტი 
 • პროდუქტის საციცოცხლო ციკლის მართვა 
 • საქონლის წონის ცვლილების აღრიცხვა 
 • საწყობის მართვა ზონების მიხედვით 
 • საქონლის ზონებში გადანაწილება და მისი კონტროლი 
 • საქონლის რაოდენობის, წონის, ადგილმდებარეობისა და ვარგისიანობის ვადის კონტროლი 
 • თვითღირებულებისა და საზომი ერთეულების დაანგარიშების სხვადასხვა მეთოდები 
 • საქონლის ლეიბლინგი 
 • მიწოდების დროს საქონლის განაწილება ტრანსპორტში მარშრუტების მიხედვით და მათი მოცულობების კონტროლი (container management) 
 • სხვა ლოჯისტიკური ოპერაციები იხილეთ ბროშურა: Produmex WMS იხილეთ ბროშურა: Produmex 3PL

წარმატების ისტორიები

IG Development Georgia-ში SAP Business One-ის იმპლემენტაციის პროექტი

- ავტომატიზირებული საოპერაციო საქმიანობა 
- მოქნილი და ბიზნეს პროცესებს მორგებული რეპორტინგის სისტემა 
- ღირებულებების დათვლა და ეფექტური ბიუჯეტირება 
- დოკუმენტების შექმნა და სხვადასხვა მანუალურ საქმიანობებზე დროის დანახარჯის შემცირება

Smart Network Group-ში SAP Business One on Hana-ს იმპლემენტაცია

- 20% - გაყიდვების პროგნოზირების სიზუსტის ზრდა 
- 15% - ეფექტურობის ამაღლება გადაწყვეტილების მიღებაში 
- 35% - თანამშრომლების დროის ეკონომია 
- 25% - კლიენტების მომსახურების ხარჯი

ჩვენი გუნდი

Director, RSM Georgia Solutions
Head of Consulting and Analytics Department
Head of Programming and IT Operations Department

მოგვიყევით თქვენი ბიზნეს საჭიროებების შესახებ