გლობალური რეალური ეკონიმიკა ახალი, ყოველწლიური გამოცემაა, რომელიც მოიცავს  ეკონომიკისა და ბიზნესის ანალიზს.  გამოცემა ასახავს RSM-ის ქსელის გლობალურ წვდომას და მის შესაძლებლობას, რომ შესთავაზოს მსოფლიო დონის აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო მომსახურებები ზრდაზე ორიენტირებული კომპანიების  ლიდერებს გლობალურ ბაზარზე. გამოცემის  გლობალური ხედვა ასახავს საშუალო ზომის ბიზნესის ბაზრის ზრდას, რომელიც საერთაშორისო მასშტაბით  სულ უფრო და უფრო ფართოვდება  და გლობალური ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხდება.