გზა ბიზნესის გაჯანსაღებისათვის

 RSM-ის კვლევა განიხილავს ბიზნესის „დაბადების“ და „სიკვდილიანობის“  კვლევის მონაცემებს ფინანსური კრიზისის შემდეგ და მოიცავს 35 ქვეყნის მაჩვენებლებს მსოფლიოს მასშტაბით.  RSM-ის წევრი კომპანიების მონაცემებზე და  საერთაშორისო სტატისტიკურ წყაროებზე დაფუძნებით, აღნიშნული ანგარიში განიხილავს გლობალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ ტენდენციებს კომპანიების ბაზარზე შემოსვლის და ბაზრიდან გასვლის ჭრილში. ბიზნესის დაარსება და დახურვა არის ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის ყველაზე მნიშვნელოვან ინდიკატორთა შორის, და აღნიშნული დოკუმენტი ასახავს კომპლექსურ ურთიერთქმედებას ინსტიტუციონალურ სტრუქტურებსა და ბიზნესის განადგურებას შორის, ადარებს და უპირისპირებს რა G -7 -ს და BRICS ქვეყნების მონაცემებს. RSM-ის კვლევა კლასიფიცირებას ახდენს თუ როგორ მუშაობენ კომპანიები გლობალურად და წარმოაჩენს, თუ რა გააკეთეს გარკვეული ქვეყნების მთავრობებმა მეწარმეობის მაჩვენებლის გასაზრდელად და ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობის რეიტინგების გადასარჩენად.

რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ?

დაგვიკავშირდით ნომერზე:
+995 32 255 88 99
ან გამოგვიგზავნეთ თქვენი
კითხვები, კომენტარები ან
შეთავაზების მოთხოვნა.

მოგვწერეთ