კანდიდატის ონლაინ აპლიკაცია

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

მოგესალმებით


კანდიდატის ონლაინ ფორმის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ აპლიკაცია როგორც RSM-ში ამჟამად გამოცხადებულ მიმდინარე ვაკანსიისთვის, ასევე თქვენთვის საინტერესო სხვა პოზიციაზე სამომავლო დასაქმების მიზნით.

შევსებული აპლიკაცია შეინახება ჩვენს კომპანიაში მინიმუმ 1 წლის მანძილზე, ხოლო დასაქმების შემთხვევაში - დასაქმების გაუქმებიდან 6 წლის მანძილზე.

მიღებული განაცხადების პირველადი დამუშავება ხდება ავტომატიზირებული მეთოდით. განხილვას ექვემდებარება მხოლოდ სათანადო წესით მაქსიმალურად სრულად შევსებული ინფორმაციული აპლიკაცია.

 
გავეცანი ზემოთმოცემულ პირობებს, ვეთანხმები და მზად ვარ შევავსო აპლიკაცია