2017 წლის მიღწევების საფუძველზე, RSM Georgia Solutions-მა პირადად SAP-ის წარმომადგენლებისგან მიიღო ჯილდო, ნომინაციით ყველაზე მეტი ახალი კლიენტი საქართველოს, უკრაინისა და დსთ-ს რეგიონში.

გასული წლის განმავლობაში, RSM Georgia Solutions-მა SAP გადაწყვეტილება მოარგო არაერთ ინდუსტრიას, ის სრულად ლოკალიზებული და მორგებულია ქართული კომპანიების მოთხოვნებს.

როგორც მოგეხსენებათ, RSM Georgia Solutions გახლავთ SAP-ის ვერცხლის პარტნიორი, მან 2016 წელს „სწრაფი სტარტის“ ჯილდო მიიღო. კომპანია კლიენტებს სთავაზობს SAP Business One-ის იმპლემენტაციისა და შემდგომი მხარდაჭერის სრულ მომსახურებას.

არსებული მიღწევების გარდა კომპანიამ SAP-ის წარმომადგენლებთან ისაუბრა სამომავლო გეგმებზეც, რაც მნიშვნელოვანია როგორც RSM Georgia Solutions-ისთვის ასევე კლიენტებისთვის, რომელთაც ექნებათ შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტად მოახდინონ თავიანთი ბიზნესის ციფრული ტრანსფორმაცია.

 

Based on the achievements of 2017 year, RSM Georgia Solutions has received awards from SAP representatives, the largest number of new clients in Georgia, Ukraine and CIS region.

SAP Business One is fully localized and customized for Georgian companies' needs. In 2017, RSM Georgia Solutions has made  SAP solutions to suit many industries.

As you know, RSM Georgia Solutions is SAP's Silver Partner, and received a "Quick Start" award in 2016. The company offers clients full service of SAP Business One implementation and support.

Apart from the existing achievements, the company with SAP representatives also discussed future plans, which is important for RSM Georgia Solutions as well as for clients who have the opportunity to further digitalize their business.

sap_award.jpg

img_7602.jpg