გაიცანით ეთერ

ეთერ ზუმბაძე RSM საქართველოს გუნდს 2017 წელს შემოუერთდა. მას ფინანსური აუდიტის სფეროში მუშაობის 5 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. ეთერს სახელმწიფო და კერძო სექტორში მოღვაწე სხვადასხვა ზომის კომპანიების აუდირების მნიშვნელოვანი გამოცდილება დაუგროვდა, ხელმძღვანელობდა კომპანიების აუდიტის პროცესში შემდეგი სფეროებიდან: სოფლის მეურნეობა, წარმოება, მშენებლობა, ფინანსური ინსტიტუტები, საცალო ვაჭრობა და სხვა. მისი გამოცდილება ასევე მოიცავს საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების აუდიტს, როგორებიცაა USAID, ევროკავშირი, SIDA და სხვა.

წევრობა ასოციაციაში

ეთერი არის საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის განათლების კომიტეტის წევრი.