ვასილ პეტრიაშვილი
საგადასახადო აუდიტის განყოფილების უფროსი

გაიცანით ვასილი

RSM საქართველოში მუშაობის დაწყებამდე, ვასილი იკავებდა წამყვან პოზიციებს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში. მისი გამოცდილება აღემატება პროფესიული საქმიანობის 5 წელს.

ვასილი  ამჟამად RSM საქართველოში უძღვება საგადასახადო აუდიტის პრაქტიკას. ასევე იგი აქტიურად არის ჩართული თანამშრომლების განათლების პროცესში უწყვეტი შიდა ტრენინგების ორგანიზებით, მენტორინგით და ქოუჩინგით. 

წევრობა ასოციაციაში:

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაციის წევრი. 

კვალიფიკაცია:

შპს „მოწესრიგებული ბუღალტრული აღრიცხვის“ მიერ გაცემული სერტიფიკატი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსის გავლის შესახებ