ჩვენი გამორჩეული მხარდაჭერის პროგრამა შემუშავებულია სპეციალურად SAP Business One-ის მოხმარებლებისთვის გრძელვადიანი ფასეულობის გასაზრდელად.