ჩვენი გუნდის მიერ შუმუშავებულია და მუდმივად ნახლდება SAP Business One-ის საქართველოსთვის ლოკალიზაციის პაკეტი.

ლოკალიზაცია მოიცავს:

  • სრულად ქართულ ინტერფეისს
  • ქართულენოვან საბეჭდ ფორმებს
  • შესაბამისობას საქართველოს კანონმდებლობასთან
  • ინტეგრაციას სხვადასხვა ბანკის ინტერნეტ-ბანკინგთან
  • ინტეგრაციას RS.ge-სთან და საქართველოს ეროვნულ ბანკთან
  • საქართველოს ბაზრის სპეციფიკური მოთხოვნების მხარდაჭერას