რესტრუქტურიზაციის სერვისები

წინ სვლა პრაქტიკული რჩევების დახმარებით.  

ჩვენ გვყავს გამოცდილი სპეციალისტები, რომელნიც სპეციალიზირდებიან კომპანიის დირექტორებთან, ფინანსურ ინსტიტუტებთან, ვენჩორულ კაპიტალისტებთან პირდაპირ მუშაობაზე, რომ თქვენ თქვენი ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული კორპორაციული რესტრუქტურიცაზიის რჩევა მოგცენ.

გადაწყვეტილებები თქვენი თავდაჯერებული წინსვლისთვის

RSM-ი წარმოადგენს აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ექსპერტების ძლიერ ქსელს  ოფისებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  როგორც ერთიანი გუნდი, ჩვენ ერთმანეთს ვუზიარებთ უნარებს, ახალ მიგნებებს, რესურსებსა და კლიენტზე ცენტრირებულ მიდგომებს, რომლებიც თქვენი ბიზნესის ზუსტ და სიღრმისეულ გაგებას ეფუძნება.

RSM International-ი იერთებს Baker Tilly-ს დიდ ბრიტანეთში

ჯინ სტეფანსის, RSM International-ის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის 16 აპრილის განცხადებით, RSM International-ი, დამოუკიდებელი აუდიტორული, საგადასახადო და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელური კომპანია კიდევ უფრო აფართოებს თავის ქსელს Baker Tilly-ის დიდი ბრიტანეთის ოფისების შემოერთებით. ახალი წევრის დამატება იძლევა ახალ შესაძლებლობებს.