Асистент во секторот за пресметка на плата и Помошник ревизор

Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, објавува оглас за две (2) работни места: „Асистент за пресметка на плата и “Помошник ревизор за канцеларија во Скопје:

Опис на работно место: 

 1. Асистент во секторот за пресметка на плата

            Вработениот ќе ги има следниве работни задачи:

 • Изготвува пресметки за плата и извештаи врз основа на добиени месечни варијабилни податоци
 • Води евиденција и поднесува обрасци за здравствено осигурување и обезбедува здравствени картони за вработените на клиентот;
 • Води евиденција и врши пријавување и одјавување на вработени на клиентот во Агенцијата за вработување;
 • Води евиденција и врши пријавување/одјавување односно регистрации во други државни институции;
 • Води евиденција за боледувањата на вработените на клиентот и врши поднесување на документи за боледување на вработени до Фондот за здравствено осигурување;

 

Критериуми за работно место бр.1:

Кандидатот треба да ги исполнува следните критериуми:

 • Високо образование;
 • Добро познавање на MS Office, посебно на MS Excel;
 • Добри познавања од областа на ИТ;
 • Владеење на странски јазик – англиски;
 • Добри аналитички способности;
 • Уредност;
 • Одговорност;
 • Умешност да се работи со голем обем на информации;
 • Работа во куси временски рокови;
 • Исполнителност;
 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Одговорна и лојална личност;
 • Позитивен став.

 

2. „Помошник ревизор без работно искуство“

Вработениот на ова работно место ќе ги има следниве работни задачи:

 • Помага во вршење на активностите на ревизијата, извршувањето независни, објективни уверувања и советодавни активности,
 • имплементација на политиките, упатствата и процедурите за спроведување на ревизија на процесите и други редовни операции;
 • Извршува целосни ревизорски тестирања, подготвува работни документи за соодветно архивиран и поддржан процес на ревизија, тестирање и добиени резултати;
 • Известува за сите наоди во врска со предметот на ревизија,
 • Ги следи  и почитува прописите и работните постапки, како и информациите и документацијата обезбедена од страна на управителот;
 • врши и други работи поврзани со спроведувањето на ревизијата.

Критериуми за работно место бр.2:

Кандидатот треба да ги исполнува следните критериуми:

 • Високо образование – Економски факултет;
 • Добро познавање на MS Office, посебно на MS Excel;
 • Владеење на странски јазик – англиски;
 • Добри аналитички способности, уредност, одговорност;
 • Умешност да се работи со голем обем на информации;
 • Работа во куси временски рокови;
 • Исполнителност;
 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Одговорна и лојална личност;
 • Позитивен став;

Вашите професионални биографии како и копија од уверение и/или диплома за завршено високо образование можете да ги доставите на следната e-mail адреса: [email protected] со задолжителна назнака за која работна позиција аплицирате „За работно место: 1. Асистент за пресметка на плати без работно искуство“ или 2. Помошник ревизор без работно искуство

Датум на огласот: 03.12.2019

Прием на апликации до:13.12.2019

Огласот трае до 13.12.2019 година, а изборот ќе се изврши преку претходно тестирање, во определен рок согласно бројот на пријавени кандидати како и Законот за работни односи на Република Северна Македонија.

• САМО апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

• РСМ е секогаш отворен за соработка со млади и вредни ентузијасти, кои сакаат да работат со тим кој секогаш е спремен за нови предизвици во иновативна и динамична околина.

 

Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Ул. „Даме Груев“ бр.8, Дом на воени инвалиди, 5-ти кат, Скопје

 Контакт телефон: +38923233301