Request an offer by filling out the form
RSM Macedonia offer high standard services for audit, IT audit, accounting and taxes, salary calculation, expertise, assessment, company registration and legal advisory, implementation of Oracle NetSuite. Fill in the form below and you will be contacted by our team.

Побарајте понуда за некоја од нашите услуги за ревизијаИТ ревизија, сметководство и даноци, пресметка на плата, вештачење, процена, регистрација на фирми, имплементација на Oracle NetSuite и правно советување.

Внесете ги податоците за Вашата компанија и услугата за која сте заинтересирани,  нашиот тим ќе ја разгледа Вашата порака и ќе Ве контактира! Полињата обележани со *задолжително е  да се пополнат. 

Побарајте понуда преку нашиот формулар. Доколку ви се потребни дополнителни информации, контактирајте нѐ на [email protected] .

Информациите кои ќе ги доставите во оваа форма ќе бидат обработени, зачувани и искористени во согласност со правилата во рамките на политиката за приватност.