Aсистент за пресметка на плати

РСМ Македонија го проширува својот тим во канцеларијата во Скопје и има потреба од еден асистент за пресметка на плати без работно искуство

Опис на работно место:  

 • Вработениот ќе ги има следниве работни одговорности
  • Води евиденција за боледувањата на вработените на клиентот и врши поднесување на документи за боледување на вработени до Фондот за здравствено осигурување; 
  • Води евиденција и поднесува обрасци за здравствено осигурување и обезбедува здравствени картони за вработените на клиентот; 
  • Води евиденција и врши пријавување и одјавување на вработени на клиентот во Агенцијата за вработување; 
  • Води евиденција и врши пријавување/одјавување односно регистрации во други државни институции; 
  • Учествува во/изготвува пресметки за плата и извештаи врз основа на месечни варијабилни податоци 

Критериуми за работно место:  

 • Кандидатот треба да ги исполнува следните критериуми:
  • Високо образование, VII/1 Степен Факултет од општествени науки или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС; 
  • Аналитичност, ажурност, педантност и точност, позитивен став; 
  • Одлично познавање на excel, word и други компарабилни програми за компјутерско работење
  • Англиски јазик

Вашите апликации ги очекуваме преку линкот во прилог на овој оглас:

 

Датум на огласот: 28.04.2021

Огласот трае до 10.05.2021 година.

Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.