Овластен Офицер за заштита на лични податоци
Стефан Николоски

Контакт тел: +389 76 361-774
[email protected]