Специјалист за пресметка на плати

РСМ Македонија го проширува својот тим во канцеларијата во Скопје и има потреба еден специјалист за пресметка на плати со искуство.

Опис на работно место

 • Вработениот ќе ги има следниве работни одговорности:
  • Прави подготовка и контрола на добиени основни податоци за вработените од Асистентот и клиентот;
  • Изработува пресметка врз основа на добиените податоци за пресметка на плата;
  • Изработка на извештаи за пресметката и доставување до клиентот;
  • Изработка на месечна декларација и годишен извештај и нивно доставување до Управата за јавни приходи;
  • Комуницира со клиентот за прашања поврзани со добиените податоци и пресметката на плата;
  • Помага во процеси поврзани со ИТ;

Критериуми за работно место

 • Кандидатот треба да ги исполнува следните критериуми:
  • Високо образование, VII/1 Степен Факултет од општествени науки или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС;
  • Претходно работно искуство од 3 години;
  • Самостојност во вршењето на работите;
  • Познавање на административно работење;
  • Одлично познавање на McOffice;
  • Одлично познавање на деловен англиски јазик;
  • Умешност да се работи со голем обем на информации;
  • Работа во куси временски рокови;
  • Исполнителност;
  • Способност за индивидуална и тимска работа;
  • Одговорна и лојална личност;
  • Позитивен став

Добра ИТ подготвеност и искуство од областа на пресметка на плати, ќе се смета за предност.

Вашите апликации ги очекуваме преку линкот во прилог на овој оглас:

Датум на огласот: 28.04.2021

Огласот трае до 10.05.2021 година.

Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.