De Vereniging van Compliance Professionals (VCO) heeft een aantal kennistafels ingericht. Leden van de VCO delen binnen deze kennistafels kennis op een specifiek thema met het oog op het verspreiden van deze kennis onder alle leden van de VCO. De kennistafel Gedrag & Cultuur heeft een toolbox ontwikkeld waarin praktijkervaring op het gebied van gedragsbeïnvloeding is gebundeld.

Regels, gedrag en cultuur 

Van organisaties wordt vandaag de dag niet alleen verwacht dat zij ‘de juiste dingen doen’, maar ook dat ‘zij de dingen juist doen’. Het belang van een integere bedrijfscultuur als onderdeel van een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt breed onderkend. Regels zijn nodig om aan medewerkers duidelijk te maken wat van hen wordt verwacht, maar regels kennen ook hun beperkingen. Ze leiden niet direct en zonder meer tot verantwoord gedrag en kunnen gezien worden als ‘noodzakelijk kwaad’. Grip krijgen op en het kunnen verklaren van gedrag sluit in het huidige tijdvak beter aan bij de verwachting van de externe stakeholders, waaronder de externe toezichthouder.

"Grip krijgen op en het kunnen verklaren van gedrag sluit in het huidige tijdvak beter aan bij de verwachting van de externe stakeholders, waaronder de externe toezichthouder"

Lees het volledige artikel

Bron: Tijdschrift voor Compliance - juni 2018