Risk & Compliance encompasses more than prevention of financial and economic crime. For us, compliance is about growth and creating long-term values. We achieve this together with you, by strengthening the integrity of the organisation and promoting controlled and sound business practices.

RSM's Risk & Compliance specialists are internationally recognised consultants focusing on compliance, both inside and outside the financial sector. Our outstanding services to organisations include the management of internal and external integrity risks that could be detrimental to their business. For more than a decade, we have advised and supported all kinds of financial institutions as well as industrial companies in various sectors such as aviation and defence, energy/oil & gas, technology as well as manufacturing and logistics.

Our support focuses on managing key integrity and reputation protection risks. We offer highly specialised advice on all aspects of good governance and compliance with laws, regulations and industry standards, specifically aimed at preventing financial-economic crime (such as money laundering, terrorist financing and evasion of sanctions and export controls).
 

We helpen uw organisatie bij het achterhalen, beoordelen en beheersen van integriteitsrisico's en het beheersbaar maken van de resterende risico’s op basis van de gedefinieerde risicobereidheid.

Onze dienstverlening varieert van een eerste scan van de staat van het compliance-raamwerk van onze klant, tot het assisteren bij de uitvoering van systematische integriteitsrisicobeoordelingen (SIRA) en het uitgebreid (her)ontwerpen en testen van de effectiviteit van ingevoerd beleid, procedures en andere maatregelen.

Zo nodig helpen we met herstelprogramma's, bijvoorbeeld wanneer uit onderzoeken van toezichthouders bevindingen naar voren zijn gekomen die aanvullende maatregelen vereisen.

We bieden onze klanten ondersteuning bij de toepassing en naleving van de geldende wet- en regelgeving, alsook de branchenormen door middel van een praktische, kosteneffectieve aanpak. Een evenwichtig geheel van bestuurlijk en organisatorisch beleid, procedures en maatregelen staat hierbij centraal.

Verder leveren wij trainingen en onderzoeksdiensten op maat en treden op als een compliance-helpdesk op het gebied van klantenscreening (CDD/KYC), sancties en exportcontroles. Ook leveren wij bijdragen aan instanties en fora die branchenormen vaststellen, en verzorgen opleidingen, workshops en ondersteuning aan alle klantgroepen, alsook aan toezichthoudende instanties en auditors.

More information? 

Wondering what our Risk & Compliance consultants can do for your company? Then get in touch with us: