Stefan Prevoo
Director

Stefan is sinds 2012 werkzaam in de accountancy. Binnen RSM richt Stefan zich op de dienstverlening voor partijen in de publieke sector. De sectorervaring van Stefan omvat onder meer gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, musea, theaters, stichtingen, publiek-private samenwerkingen en privaatrechtelijke organisaties met een of meer publiekrechtelijke aandeelhouders of met een omvangrijke subsidierelatie.

Naast de gebruikelijke jaarrekeningcontroles omvat het expertisegebied van Stefan de Wet normering topinkomens (WNT), SiSa-verantwoordingen, subsidiecontroles en het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden, alsmede vraagstukken op het gebied van inrichting van de governancestructuur, rechtmatigheidsvraagstukken en projectbeheersing. Betrokkenheid en vaktechnische verantwoordelijkheid in combinatie met een open en informeel contact wordt als essentieel onderdeel van de dienstverlening onderstreept.

Naast zijn primaire activiteiten is Stefan tevens praktijkbegeleider in het kader van de praktijkopleiding tot registeraccountant en is hij lid van de NBA Werkgroep Decentrale overheden en de NBA Werkgroep Verklaringen.