Eric Mantelaers
Partner

Eric is sinds 2010 verbonden aan RSM en zijn carrière is te typeren met een drietal begrippen: Vaktechniek, Controlepraktijk en Kwaliteit. Als hoofd Bureau Vaktechniek is Eric verantwoordelijk voor Kwaliteit en Vaktechniek binnen RSM Netherlands.

Sterk verbonden aan zijn voorliefde voor Vaktechniek is zijn verbondenheid met een aantal kennisinstituten, zoals het Lectoraat ‘Future-proof Auditor’ van Zuyd Hogeschool. Op vrijdag 22 oktober 2022 hield Eric zijn in­au­gu­re­le re­de, met als titel 'Van ge­schied­schrij­ver naar sen­sor – Het Con­tinuum Pa­ra­digm', als bij­zon­der lec­tor van het lec­to­raat 'Fu­tu­re-proof Au­di­tor'.

Verder is Eric verbonden aan de accountantsopleiding van Maastricht University, de (accountants)opleiding van Nyenrode en de Business School FHR (Paramaribo). Eric is gepromoveerd aan de Open Universiteit op het onderwerp 'Automating the Auditor’. Zijn interesse gaat vooral uit naar het Continuum Paradigm, Blockchain, Fintech, Going concern assessement, Continuous Auditing en Audit Quality.

Aangezien Eric ervan overtuigd is dat de accountant van de toekomst in zeer grote mate zal moeten beschikken over IT-kennis, heeft hij de afgelopen jaren eveneens geïnvesteerd in de opleidingen tot CISA (IT auditor) en C|CISO (security officer).