Netherlands
Languages

Languages

Governance, Risk & Compliance

OVER ONS

Compliance behelst meer dan alleen preventie van financieel-economische criminaliteit. Voor ons gaat compliance over groei en het creëren van waarden voor de lange termijn. Wij bereiken dit samen met u, door middel van het versterken van de integriteit van de organisatie en het stimuleren van een beheerste en integere bedrijfsvoering.

De specialisten van de afdeling Governance, Risk & Compliance van RSM zijn internationaal erkende consultants die zich richten op compliance, zowel binnen als buiten de financiële sector. Onze uitstekende dienstverlening aan organisaties omvat onder meer de beheersing van interne en externe integriteitsrisico's die schadelijk zouden kunnen zijn voor hun onderneming. We bieden u een sterk gespecialiseerd advies over alle aspecten van goed bestuur en naleving van wetgeving, regelgeving en branchenormen, specifiek gericht op preventie van financieel-economische criminaliteit (zoals witwassen, financiering van terrorisme en ontduiking van sancties en exportcontroles).

WAT WIJ DOEN

Al meer dan tien jaar adviseren en ondersteunen wij allerlei financiële instellingen alsmede industriële ondernemingen in de sectoren luchtvaart en defensie, energie/olie & gas, technologie, productie en logistiek. Onze ondersteuning is gericht op de beheersing van belangrijke risico's op het gebied van integriteit en de bescherming van de reputatie. Onze dienstverlening varieert van een eerste scan van de staat van het compliance-raamwerk van onze klant, tot het assisteren bij de uitvoering van systematische integriteitsrisicobeoordelingen (SIRA) en het uitgebreid (her)ontwerpen en testen van de effectiviteit van ingevoerd beleid, procedures en andere maatregelen. Zo nodig helpen we met herstelprogramma's, bijvoorbeeld wanneer uit onderzoeken van toezichthouders bevindingen naar voren zijn gekomen die aanvullende maatregelen vereisen.

Verder leveren wij bijdragen aan instanties en fora die branchenormen vaststellen, en verzorgen opleidingen, workshops en ondersteuning aan alle klantgroepen, alsook aan toezichthoudende instanties en auditors.

GOVERNANCE 

Governance -  en bovenal effectief gedrag en een gezonde bedrijfscultuur staan bovenaan de agenda van externe toezichthouders en zijn een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur en het hoger management bij ondernemingen in alle sectoren. Compliance kan alleen effectief en duurzaam werken, als deze goed verankerd is in de cultuur van de organisatie en het gedrag van het personeel. RSM biedt zijn diensten aan als sparringpartner voor hoger management; als betrouwbare adviseur van het bestuur, als cultuur- en gedragscoach en als klankbord van uw organisatie. Meer informatie over governance. 

RISICO

We helpen uw organisatie bij het achterhalen, beoordelen en beheersen van integriteitsrisico's en het beheersbaar maken van de resterende risico’s op basis van de gedefinieerde risicobereidheid. We zijn ervaringsdeskundigen in het opzetten van een Systematische integriteitsrisicoanalyse voor zowel financiële instellingen (SIRA) als industriële partijen (intern compliance programma - ICP), waarbij wij tevens onafhankelijke toezichthoudende / auditdiensten voor uw compliance-programma leveren en helpen bij het opzetten en uitvoeren van uw compliance strategie. Meer informatie over risico's. 

COMPLIANCE 

We bieden onze klanten ondersteuning bij de toepassing en naleving van de vigerende wet- en regelgeving, alsook de branchenormen door middel van een praktische, kosteneffectieve aanpak. Een evenwichtig geheel van bestuurlijk en organisatorisch beleid, procedures en maatregelen staat hierbij centraal. Verder leveren wij trainingen en onderzoeksdiensten op maat en treden op als een compliance-helpdesk op het gebied van klantenscreening (CDD/KYC), sancties en exportcontroles. Meer informatie over compliance. 

Bent u benieuwd wat de consultants Governance, Risk & Compliance voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact op met:

Herman Annink Marlène Jans Jaap van Dijk  Songül Balaban  
T +31(0)20 653 36 66                  T +31(0)20 653 36 66          T +31(0)20 653 36 66       T +31(0)20 653 36 66
E [email protected]  E  [email protected] E [email protected]  E [email protected]