Noutăți legislative nr. 28/31.03.2020: 


Ordonanța de urgență 33/2020
Măsuri fiscale și modificări ale unor acte normative

Bonificații pentru contribuabilii care plătesc impozitul pe venit/profit
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul aferent T1 2020 (indiferent de sistemul de declarare și plată) până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv beneficiază de o bonificație de 5% sau 10%, calculată asupra impozitului pe profit datorat. Contribuabilii mari vor beneficia de o bonificație de 5%, iar ceilalți contribuabili de 10%.
Pentru companiile care au anul fiscal modificat, bonificațiile se acordă dacă acestea plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent: între 25 aprilie și 25 iunie 2020.
Bonificațiile se acordă și contribuabililor care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, dar care datorează și impozit pe profit, pentru impozitul pe profit aferent T1 2020.
Contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microintreprinderilor, beneficiază de o bonificație de 10% din impozitul datorat pentru T1 2020 dacă efectuează plata până la data de 25 aprilie 2020.

Bonificația se va scădea direct din impozitul pe venit /profit datorat de contribuabil. Pentru plătitorii de impozit pe profit bonificația calculată se va înscrie distinct în declarația anuală de impozit pe profit aferentă anului 2020.

Facilități la plata tva pentru importuri destinate prevenirii, limitării, tratării și combaterii covid-19
 
Plătitorii de TVA care importă medicamente, echipamente de protecție, dispozitive/echipamente medicale și materiale sanitare pentru prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19 pe durata stării de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării acesteia, nu vor plăti efectiv organelor vamale TVA aferent acestor importuri. TVA-ul se va înscrie în decontul de taxă atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă.
Certificatul pentru situații de urgență
Ordonanța clarifică faptul că prin certificatul de situații de urgență se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu cel puțin 25% în luna martie 2020 comparat cu media lunilor ianuarie și februarie 2020, sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice pe perioada stării de urgență.
* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.