Noutăți legislative nr. 33/16.04.2020: 


Facilități credite
O.U.G. 37/2020, publicată în M.O. nr. 261, și normele de aplicare introduse prin H.G. 270/2020, publicată în M.O. nr. 285

Pentru cine se aplică?
Persoanelor fizice, inclusiv persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale și celor familiale, profesiilor liberale și celor care se exercită în baza unor legi speciale, și persoanelor juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu exceptia instituțiilor de credit.
 
Care este perioada de aplicare?
Perioada pentru care poate fi suspendată plata ratelor scadente aferente împrumuturilor poate varia între una și nouă luni, fără a putea depăși însă data de 31 decembrie 2020.
 
Care sunt condițiile de aplicare?
Condițiile de aplicare diferă în funcție de natura persoanei/entității debitoare. Analizarea, judecarea și aprobarea solicitărilor de amânare se vor face de către creditori pentru fiecare contract de credit/leasing în parte, potrivit unor criterii specifice.
Conform normelor de aplicare, suspendarea se acordă pentru creditele care îndeplinesc următoarele condiții cumulativ:
— au fost acordate până la data intrării în vigoare a ordonanței;
— au data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor ulterioară datei de intrare în vigoare a ordonanței;
— nu au avut scadența anticipată declarată până la data de 30.03.2020 inclusiv;
— nu au înregistrat rate scadente restante la data de 16 martie 2020 inclusiv, iar în cazul în care au înregistrat, debitorii le-au achitat până la data solicitării suspendării.
 
Conform ordonanței, modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale; în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul va notifica debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor ordonanței.
 
Care sunt criteriile de eligibilitate?
Debitorii persoane juridice care solicită amânarea plății ratelor, sunt cei a căror situație este grav afectată de pandemia COVID-19. Aceștia declară pe propria răspundere că le-au fost afectate veniturile direct sau indirect, față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și că se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului.
 
În plus, persoanele juridice care doresc să aplice prevederile ordonanței trebuie să dețină certificat de situații de urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, și să nu se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.
 
Conform normelor de aplicare, termenul în care pot fi transmise solicitări de amânare a plății ratelor către creditori este de 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței. Solicitarea de amânare a plății ratelor se transmite fie în format letric, fie prin poșta electronică. În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea în formă scrisă, solicitarea se poate face și telefonic.
 
În cazul persoanelor fizice, pentru dobânda datorată pe perioada de amânare a ratelor, se creează o creanță distinctă și independentă de celelalte obligații izvorâte din contractul de credit și se rambursează către creditor cu dobânda 0%, în 60 de rate lunare egale începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.
Notă!

Atât ordonanța, cât și normele de aplicare ale acesteia conțin ambiguități și posibile erori materiale de a căror clarificare depinde aplicarea corectă a noilor prevederi.

* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.