Servicii CFO externalizate

Managerii financiari, cu expertiză și experiență, sunt o resursă dificil de găsit şi costisitoare; de aceea, în situații specifice, decizia cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor este de a externaliza această resursă. Pentru astfel de situații, oferim servicii care includ:

  • întocmirea rapoartelor și asistență în procesul de bugetare;
  • pregătirea rapoartelor periodice solicitate de către Grup, Directorul General sau Șeful de Departament (precum analiză financiară asupra contului de profit și pierdere, fluxului de numerar, abaterilor față de buget);
  • asistarea Directorului Financiar în pregătirea datelor pentru analiză financiară curentă și pentru bugetele anuale;
  • pregătirea de previziuni și efectuarea analizei de senzitivitate pentru a evalua impactul potențial al modificărilor față de buget, în fiecare lună;                                                                                                                             
  • analiza costurilor și controlul bugetului pentru toate departamentele;
  • dezvoltarea unor instrumente adecvate de control financiar intern;  
  • asistență acordată celorlalte departamente ale companiei, furnizând instrumente adecvate și proceduri analitice;
  • asistență cu privire la întocmirea Declației nefinanciare.

CUM VĂ PUTEM AJUTA?

Contactaţi-ne la telefon +40213189150 sau trimiteţi-ne întrebările dumneavoastră folosind butonul de mai jos.

Email