Julklapp till anställda 

En julgåva till anställda måste för det första vara riktad mot hela personalen eller till en större grupp av de anställda för att kunna vara skattefri. Vidare gäller att julgåvans värde inte får överstiga 500 kr inklusive mervärdesskatt. Det innebär att avdrag för ingående skatt får göras med högst 100 kr. Om julgåvan skulle vara värd mer än 500 kr så förmånsbeskattas den anställde för gåvan från första kronan. Utöver det så ska företaget betala arbetsgivaravgifter på hela värdet. 

Julgåvan får inte vara i form av kontanter, presentkort som kan bytas mot kontanter eller välgörenhet. 

Julgåva till kunder 

Julgåvor till kunder är typiskt sett inte avdragsgilla, då det räknas som personlig generositet. En reklamgåva, dvs. gåvor av mindre värde som har anknytning till det gåvogivande företagets verksamhet eller enklare presentartiklar, exempelvis golfbollar med företagets logotyp kan vara avdragsgilla. 

Gåvor till ett värde upp till 300 kr exklusive mervärdesskatt bör kunna medges, men detta är inte generellt gällande utan kopplat till reklamvärdet som gåvan kan anses medföra. 

Julbord för anställda 

Utgift för mat och dryck vid julbord medges inte inkomstskattemässigt. Däremot medges avdrag för kringkostnader såsom lokal och underhållning medges med 180 kr exklusive mervärdesskatt per person. Enligt Skatteverket bör dock inte avdrag medges för mer än två personalfester per år. Är julbordet den tredje personalfesten som företaget anordnar bör den alltså betraktas som ej avdragsgill. Någon förmånsbeskattning för de anställda som bjuds på julbord bör det dock inte bli fråga om. 

Även kostnad för anställdas familjemedlemmar och pensionerade anställda som bjuds med på julbord kan medges avdrag för företaget.

Mer påkostade tillställningar kan reducera eller utesluta avdragsrätt. Mervärdesskatten för måltiden är avdragsgill på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person. 

Om det ingår både mat och alkoholhaltig dryck i måltiden är det möjligt att beräkna avdraget enligt schablon. Enligt schablonen medges avdrag för 46 kr per person och tillfälle. En förutsättning är att måltiden har kostat minst 300 kr och moms om minst 46 kr har debiterats per person och tillfälle.

Julbord för kunder 

Sedan 1 januari 2017 finns inte längre någon rätt till inkomstskatteavdrag för representationsmåltider. Skulle ett julbord med kunder falla inom den kategorin - det måste då vara fråga om affärsförhandling eller liknande - kan avdrag ändå inte medges. Om julbordet ska ses som representation är dock mervärdesskatten avdragsgill på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person. Om det ingår både mat och alkoholhaltig dryck i måltiden är det möjligt att beräkna avdraget enligt schablon. Enligt schablonen medges avdrag för 46 kr per person och tillfälle. En förutsättning är att måltiden har kostat minst 300 kr och moms om minst 46 kr har debiterats per person och tillfälle.