Fastigheter

Inom fastighetsbranschen råder hög aktivitet med stora förändringar på gång. Ökad konkurrens, ny teknik och globalisering är några av de bidragande orsakerna. Företag i branschen måste hitta nya vägar för att förbli konkurrenskraftiga och öka tillväxten. 

Våra branschspecialister har lång erfarenhet av rådgivning, skatt, redovisning och revision inom fastighetsbranschen och kan hjälpa företag att identifiera och motverka risker samt effektivisera verksamheten för att uppnå bättre resultat och öka avkastningen på investeringarna.

Att sälja och överföra svenska fastigheter

Direktförsäljning av fastigheter Individer bosatta i Sverige Realisationsvinster...
23 februari 2022

Förvärv av svenska fastigheter

Direkta köp av fastigheter...
23 februari 2022

Innehav av fastigheter belägna i sverige

Direkt innehav av fastighet...
23 februari 2022

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att
kontakta oss på något av våra
kontor. 

Jens Ödlund (Göteborg)
Skattejurist, partner,
skatteansvarig
T: 070-083 17 02
E: [email protected]

Robert Hasslund (Stockholm)
Auktoriserad revisor, Partner, VD
E: [email protected]
T: 073-448 98 31