Vad symboliserar färgerna i RSM:s logotyp?

GRÅ

Den grå färgen symboliserar en relation som bygger på trygghet och förtroende.

 

GRÖN

Den gröna färgen representerar vår positiva, engagerade och lyhörda inställning.

 

BLÅ

Den blå färgen, störst av de tre färgblocken, symboliserar framåtanda och att nå uppsatta mål.

 

Image removed.