L’efectiva prestació dels serveis d’auditoria interna contribueix positivament a crear valor dins de l’organització. El marc del marc econòmic i financer, el creixement dels requeriments reguladors, el bon govern corporatiu i la multiplicació dels riscos als quals s’enfronta una organització han ampliat significativament el treball de l’auditor intern.

A RSM identifiquem àrees de millora i col·laborem amb les empreses per assolir els seus objectius corporatius. Implantació, anàlisi i millora de la funció de l’auditoria interna.

  • Creació i gestió de la funció de l’auditoria interna
  • Gestió integral de riscos
  • Optimització de la realització i documentació d’auditories i priorització de riscos
  • Auditoria i revisió de processos interns o externalitzats
  • Suport i co-sourcing en la realització d’auditories internes especialitzades i d’unitats de negoci

Podem ajudar-te?

Contacti amb nosaltres al telèfon +376 86 60 10 o enviï’ns les teves preguntes, comentaris o propostes.