Komunalna trgovačka društva

Komunalna trgovačka društva su društva koja posluju u specifičnom sektoru na tržištu. RSM Croatia d.o.o. već dugi niz godina obavlja revizije financijskih izvještaja komunalnih društva diljem Republike Hrvatske.