RSM Croatia
Languages

Languages

RSM Croatia d.o.o.

Adresa:

Josipa Vargovića 2, p.p. 87
48000 Koprivnica

T: 048 622 063

F: 048 622 062

Opći upiti

Kontakt forma ureda

Default

Kontakti


Lidija Graho Magličić
Ovlašteni revizor, voditelj projekta EBA

Ana Višnić
Ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor

Maja Mužek
Revizor, ovlašteni računovođa

Andrija Garašić
Pripravnik u reviziji

Nikolina Petrović Ristemi
Revizor
Services: Revizija

Ivana Efendić
Pripravnik u reviziji

Martina Žiger
Pripravnik u reviziji

Klara Muslim
Pripravnik u reviziji

Valentina Zrakić
Tajnica i knjigovodstvene usluge